شروع ایران توافق آمریکا نتانیاهو دونالد ترامپ

شروع: ایران توافق آمریکا نتانیاهو دونالد ترامپ اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار حوادث زن مسافرکش را به خاطر اینکه گوشی500هزارتومانی مان را گرفت و بعد نداد،کشتیم / اعتراف2مردافعانی

ساعت 11 ظهر 24 تیر مرد میانسالی با مأموران کلانتری 181 عوارضی تماس گرفت و از ناپدید شدن همسرش خبر داد. او گفت: همسرم با خودروی پرایدش مسافرکشی می‌کرد. امروز جهت

اعتراف2مردافعانی:زن مسافرکش را به خاطر اینکه گوشی500هزارتومانی مان را گرفت و بعد نداد،کشتیم

عبارات مهم : ماشین

ساعت 11 ظهر 24 تیر مرد میانسالی با مأموران کلانتری 181 عوارضی تماس گرفت و از ناپدید شدن همسرش خبر داد. او گفت: همسرم با خودروی پرایدش مسافرکشی می کرد. امروز جهت کار از منزل خارج شد ولی بعد از آن خبری از او ندارم. هر چه با تلفن همراهش نیز تماس می گیرم در دسترس نیست. سابقه نداشت که همسرم چند ساعت بی خبر از من و دخترم باشد و این عنوان دلواپس کننده است.

یه گزارش ایران؛با شکایت مرد میانسال تحقیقات شروع شد، در نخستین گام شماره پلاک خودروی مینا به کلیه واحدهای گشت اعلام شد. بررسی ها ادامه داشت تا اینکه غروب همان روز مأموران خودروی زن 39 ساله را داخل تونل کوهک شناسایی کردند. راننده ماشین نیز که یک پسر افغانی بود از سوی مأموران بازداشت شد.

پسر افغان که مسعود نام داشت در تحقیقات گفت: ماشین متعلق به زن جوانی به نام مینا هست. به عنوان مسافر سوار ماشین او شدیم ولی همین جا بنزین تمام کرد. دو نفر از دوستانم جهت گرفتن بنزین مرا ترک کردند راننده هم داخل پارک هست. به من هم گفتند داخل ماشین منتظرشان باشم. منتظر دوستانم بودم که پلیس مرا دستگیر کرد.

زن مسافرکش را به خاطر اینکه گوشی500هزارتومانی مان را گرفت و بعد نداد،کشتیم / اعتراف2مردافعانی

بدنبال بیانات پسر افغان مأموران راهی پارک چیتگر شدند و بدهید ترتیب جست و جو بر ای یافتن مینا ادامه یافت. آنها از ساعت 9 تا 12 شب به جست و جو جهت یافتن زن جوان پرداخته و درنهایت جسد او را داخل پارک در حالی که با شال خفه شده است بود پیدا کردند.

با کشف جسد زن جوان عنوان بلافاصله به بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم تحقیق اعلام شد. با حضور بازپرس مرادی و تیم بررسی صحنه جرم تحقیقات شروع شد.با دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی تهران، کارآگاهان جهت بازداشت دو متهم فراری وارد عمل شده است و «امان الله» را صبح روز دوشنبه 25 تیر در ساختمان نیمه ساز محل کارش بازداشت کردند.امان الله در تحقیقات به قتل زن جوان با همدستی دوست فراری اش اعتراف کرد و بررسی ها جهت دستگیری سومین متهم افغان ادامه دارد.

ساعت 11 ظهر 24 تیر مرد میانسالی با مأموران کلانتری 181 عوارضی تماس گرفت و از ناپدید شدن همسرش خبر داد. او گفت: همسرم با خودروی پرایدش مسافرکشی می‌کرد. امروز جهت

گفت و گو با متهمان

امان الله 40 سال سن دارد، دو سال است به کشور عزیزمان ایران آمده و 6 فرزند در افغانستان دارد. او که عامل مهم این جنایت است در گفت و گویی از انگیزه قتل می گوید.

چطور با مقتول آشنا شدی؟ مقتول با خودروی پرایدش مسافرکشی می کرد. سه ماه قبل به عنوان مسافر با مسعود و ارسلان سوار خودرواش شدیم. از آنجایی که مسیر مسافرکشی مینا با مسیر کار ما یکی بود این ماجرا چندین بار تکرار شد. از طرفی چون ما هر لحظه سه نفره سوار ماشین می شدیم؛ درحقیقت ماشین دربستی می گرفتیم. و چون هم مسیر با مینا بودیم بعد از مدتی هر جایی می خواستیم برویم با او تماس می گرفتیم و از او می خواستیم که ما را برساند.

زن مسافرکش را به خاطر اینکه گوشی500هزارتومانی مان را گرفت و بعد نداد،کشتیم / اعتراف2مردافعانی

چرا او را کشتید؟چند ماه قبل مسعود گوشی تلفن همراهش که 500 هزار تومان خریده بود را به مینا داد و به او گفته بود که گوشی را از او بخرد. چون افغانی هستیم خرید و فروش برایمان سخت هست. مینا گفته بود خودش نیازی به گوشی ندارد ولی گوشی را به دخترش نشان می دهد اگر او خواست برایش می خرد. ولی بعد از آن ماجرا مینا غیبش زد و دیگر تلفن هایش را جواب نداد. مسعود از دست او ناراحت شده است و کینه مینا را به دل گرفته بود.قرار شد من با مینا تماس بگیرم و از او بخواهم به عنوان دربست ما را به جایی ببرد. در بین راه هم مسعود به ما بپیوندد تا گوشی را از او بعد بگیریم. همین اتفاق هم افتاد با مینا قرار گذاشتیم و در میدان امیرکبیر سوار خودرواش شدیم. چند متر آن طرف تر هم مسعود سوار ماشین شد.

بعد چه اتفاقی افتاد؟ داخل ماشین مسعود و مینا دعوایشان شد و مینا از شدت خشم در کنار پارک چیتگر توقف کرد و پیاده شد. به مسعود گفتم داخل ماشین منتظر بماند و من و ارسلان با مینا وارد پارک شدیم. می خواستیم او را راضی کنیم که گوشی را به مسعود برگرداند. ولی مینا می گفت که گوشی دست او نیست و حاضر است پولش را بدهد. سر همین عنوان بحثمان شد. مینا شروع به داد و بیداد کرد و ارسلان با مشت به صورت او کوبید. با این ضربه شال از سر مینا روی گردنش افتاد و من هم با شال دور گردنش او را خفه کردم.

ساعت 11 ظهر 24 تیر مرد میانسالی با مأموران کلانتری 181 عوارضی تماس گرفت و از ناپدید شدن همسرش خبر داد. او گفت: همسرم با خودروی پرایدش مسافرکشی می‌کرد. امروز جهت

بعد از جنایت چه کردید؟فوراً خودم را به ساختمان نیمه ساز محل زندگی ام رساندم تا وسایلم را جمع کرده و فرار کنم ولی دستگیر شدم.

واژه های کلیدی: ماشین | تحقیقات | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs