شروع ایران توافق آمریکا نتانیاهو دونالد ترامپ

شروع: ایران توافق آمریکا نتانیاهو دونالد ترامپ اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی لزوم کم شدن تعداد شعب رای‌گیری ، وزارت کشور جلسات هماهنگی برگزاری انتخابات الکترونیک برگزار کند

رئیس هیات عالی نظارت انتخابات شوراهای اسلامی در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با انتقاد از عملکرد وزارت کشور جهت برگزار نکردن جلسات توجیهی و تکمیلی در خصوص رو

لزوم کم شدن تعداد شعب رای‌گیری ، وزارت کشور جلسات هماهنگی برگزاری انتخابات الکترونیک برگزار کند

وزارت کشور جلسات هماهنگی برگزاری انتخابات الکترونیک برگزار کند/لزوم کم شدن تعداد شعب رای گیری

عبارات مهم : ایران

رئیس هیات عالی نظارت انتخابات شوراهای اسلامی در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با انتقاد از عملکرد وزارت کشور جهت برگزار نکردن جلسات توجیهی و تکمیلی در خصوص روند برگزاری انتخابات الکترونیک جهت هیات های نظارت پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: با توجه به مدت وقت محدود باقی مانده تا وقت انتخابات، وزارت کشور در کنار محدودتر کردن تعداد شعبه های رای گیری الکترونیک، در همین شعبه ها نیز توامان انتخابات را به صورت عادی و الکترونیک برگزار کند.

علیرضا رحیمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ستاد انتخابات کشور شهرهایی را جهت برگزاری الکترونیکی انتخابات شوراها در نظر گرفته که در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران از ۲۶ حوزه رای گیری ۱۹ حوزه مشمول برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک شده است اند.

لزوم کم شدن تعداد شعب رای‌گیری ، وزارت کشور جلسات هماهنگی برگزاری انتخابات الکترونیک برگزار کند

وی افزود: این در حالی است که ستاد انتخابات کشور هماهنگی های مورد نیاز را با هیات نظارت استان پایتخت کشور عزیزمان ایران انجام نداده؛ به طوری که تاکنون توضیحات تکمیلی و توجیهی به لحاظ فنی و فرایند عملیاتی داده نشده است.

رحیمی با بیان اینکه گزینش ۱۹ شهر جهت برگزاری انتخابات الکترونیکی در پایتخت کشور عزیزمان ایران زیاد است گفت: پیشنهادم به وزیر کشور آن است که جهت اطمینان بخشی زیاد و رعایت حقوق مردم و برگزاری انتخاباتی بی چالش تعداد حوزه هایی که قرار است در آن انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود کم شود تا در جریان رای گیری و شمارش آراء شاهد اختلال احتمالی در سیستم الکترونیکی نباشیم. چون در بعضی از این حوزه ها حتی به صورت آزمایشی نیز انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار نشده است.

رئیس هیات عالی نظارت انتخابات شوراهای اسلامی در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با انتقاد از عملکرد وزارت کشور جهت برگزار نکردن جلسات توجیهی و تکمیلی در خصوص رو

رئیس هیات عالی نظارت انتخابات شوراهای اسلامی در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران یادآور شد: ۱۹ حوزه انتخابیه که قرار است به صورت الکترونیکی انتخابات را برگزار کنند مشمول بر حوزه هایی است که اعضای شورای شهر آن ۷ و ۹ هستند و طبیعتا این تعداد از حجم آرا آن هم در شرایطی که هنوز بخش آی تی ستاد انتخابات توضیحات و توجیهات مورد نیاز را به لحاظ عملیاتی به هیات نظارت استان نداده هست، دغدغه هایی را نسبت به برگزاری یکپارچه انتخابات الکترونیک به وجود می آورد. امیدوارم در وقت باقی مانده بخش آی تی و کمیته انتخابات الکترونیک سریعتر جلسات مورد نیاز را برگزار کنند.

وی با بیان اینکه با توجه به مهلت کمتر از یک هفته ای به برگزاری انتخابات نگرانی هایی وجود دارد گفت: پیشنهاد می کنم وزارت کشور در کنار محدودتر کردن تعداد شعبه های اخذ رای در همین شعبه ها انتخابات توامان به صورت عادی و الکترونیکی باشد یعنی به عنوان نمونه از ۳۰ صندوق در یک حوزه ۳ صندوق به صورت الکترونیکی و مابقی به صورت عادی باشد که در این شرایط هم نتیجه های آن صندوق ها معتبر است و محاسبه می شود و همین که اگر مشکلی به وجود آید کل آن حوزه مختل نمی شود و زیر پرسش نمی رود.

واژه های کلیدی: ایران | برگزاری | انتخابات | الکترونیک | الکترونیکی | ستاد انتخابات | انتخابات شوراها | ستاد انتخابات کشور | انتخابات شوراهای اسلامی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs