شروع ایران توافق آمریکا نتانیاهو دونالد ترامپ

شروع: ایران توافق آمریکا نتانیاهو دونالد ترامپ اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی پاسخ پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به هجمه‌های بعضی جریان‌های رسانه‌ای خاص

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با رد ادعای بعضی جریان‌های رسانه‌ای مبنی بر تخریب نامزدهای انتخابات، اعلام کرد که صرفا در جهت انجام وظیفه ذاتی اطلاع رسانی خود به اتهاما

پاسخ پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به هجمه‌های بعضی جریان‌های رسانه‌ای خاص

پاسخ پایگاه اطلاع رسانی دولت به هجمه های بعضی جریان های رسانه ای خاص

عبارات مهم : رسانه ای

پایگاه اطلاع رسانی دولت با رد ادعای بعضی جریان های رسانه ای مبنی بر تخریب نامزدهای انتخابات، اعلام کرد که صرفا در جهت انجام وظیفه ذاتی اطلاع رسانی خود به اتهامات، سیاه نمایی ها و بیانات خلاف واقع، از طریق انتشار جوابیه دستگاه های اجرایی ذیربط که حق بدیهی آنها هست، پاسخ داده است.

به گزارش انتخاب؛ پایگاه اطلاع رسانی دولت در این باره اعلام کرد:

پاسخ پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به هجمه‌های بعضی جریان‌های رسانه‌ای خاص

در روزهای گذشته، پایگاه اطلاع رسانی دولت هم در جهت پروژه هدفمند تخریب دولت، مورد هجمه هایی قرار گرفته و ادعا شده است است که پاد، به نفع دولت و در جهت تخریب سایر رقبای انتخاباتی پا به میدان گذاشته است.

در این خصوص مورد نیاز به ذکر است که پایگاه اطلاع رسانی دولت متعلق به دولت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران است و مناسبات آن با افراد و جریان ها و شخصیت ها تعریف نمی شود. در واقع، پاد آیینه کارها دولت است و وظیفه قانونی و ذاتی دفاع از عملکرد دولت، آن هم به نقل از دولتمردان را بر عهده دارد، لذا بسیار بدیهی است که پایگاه اطلاع رسانی دولت فارغ از سمت گیری های انتخاباتی، وفق قانون و شرح وظایف سازمانی خود، نسبت به روشنگری و تبیین عملکرد و دستاوردهای دولت که همانا دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران است فعالیت کند، چه اینکه در دولت های قبل نیز همین رویه مرسوم بوده است.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با رد ادعای بعضی جریان‌های رسانه‌ای مبنی بر تخریب نامزدهای انتخابات، اعلام کرد که صرفا در جهت انجام وظیفه ذاتی اطلاع رسانی خود به اتهاما

در همین حال پایگاه اطلاع رسانی دولت ضمن تکذیب ادعای مطرح شده است از سوی جریان رسانه ای خاص مبنی بر تخریب نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری اعلام می کند که صرفا در جهت انجام وظیفه ذاتی اطلاع رسانی خود به اتهامات، سیاه نمایی ها و بیانات خلاف واقع، از طریق انتشار جوابیه دستگاه های اجرایی ذیربط که حق بدیهی آنها هست، پاسخ داده هست. رویه پاسخگویی و تکذیب ادعاهای خلاف واقع نه تبلیغات انتخاباتی است و نه در جهت تخریب نامزدهای انتخاباتی صورت می گیرد.

بهتر این بود که فضای رسانه ای و سیاسی کشور اینگونه مشحون از دروغگویی، سیاه نمایی و بیانات خلاف واقع در جهت تخریب دولت نمی بود تا تا پایگاه اطلاع رسانی دولت نیز مجبور نمی شد به گفته ایشان، هم و غم خود را به صدور تکذیبیه و جوابیه و روشنگری معطوف کند.

در آخر تاکید می شود که پایگاه اطلاع رسانی دولت فارغ از اینکه چه شخص و جریانی در رأس دولت است و در آینده نیز چه شخص یا جریانی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز می شود، وظیفه ذاتی و بدیهی خود می داند که هرگاه و هر بار که نسبت به کارها انجام شده است دولت بیانات خلاف واقع و دروغ مطرح می شود نسبت به آن پاسخگو بوده و به منظور روشن نگاه داشتن بارقه امید در دل مردم شریف ایران، به اطلاع رسانی درست، دقیق و بهنگام و پاسخ گویی به شبهه افکنی ها و اتهام زنی ها اهتمام بورزد.

پاسخ پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به هجمه‌های بعضی جریان‌های رسانه‌ای خاص

واژه های کلیدی: رسانه ای | نامزدهای انتخاباتی | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs